Vraag om versoepeling hypotheekregels


hypotheekregels versoepeld
Werkgevers en werknemers vragen om een versoepeling van de hypotheekregels en het veranderen van huurplannen. Daarmee koersen het kabinet en sociale partners af op een conflict waarin de woningmarkt de spil is.

Snelle actie

Haagse bronnen stellen dat kwesties ter tafel komen bij het aanstaande kennismakingsoverleg (dat woensdag plaatsvindt) van de sociale partners met de top van het kabinet. Snelle actie is nodig om de dramatische situatie in de bouw te wenden en de woningmarkt overeind te houden, nu de huizenprijzen in blijven storten.

Eerste Kamer: kijk of hypotheekregels soepeler kunnen


hypotheekregels kunnen soepeler
De strenge en nieuwe hypotheekregels worden waarschijnlijk versoepeld. Het kabinet wil gaan onderzoeken of dat mogelijk is. In de Eerste Kamer gaan stemmen op om nieuwe huizenkopers maar de helft van hun hypotheek verplicht te laten aflossen in plaats van het hele bedrag.

Debat

Dat bleek tijdens een debat in de Eerste Kamer, meldt de NOS. Vanaf 1 januari moeten nieuwe huizenkopers meteen beginnen met het aflossen van hun hele hypotheek. Een meerderheid van de Eerste Kamer vreest dat potentiële huizenkopers dan worden afgeschrikt door de hogere woonlasten.

SP bezorgd over aanpassing hypotheeknorm


Zorgen op hypotheeknorm
De SP is bang dat het versoepelen van de hypotheekvoorwaarden voor starters, waarover eerder werd gesproken, tot problemen zal leiden. Tweede Kamerlid Paulus Jansen denkt dat mensen zich hierdoor weer dieper in de schulden steken dan verantwoord is.

Meer lenen bij hoger salaris

Vrijdag besloot het kabinet dat jonge starters die ervan uit mogen gaan dat hun salaris de komende jaren gaat stijgen. Daarom mogen zij meer lenen voor een hypotheek, ook al beschikken zij nog niet over dat salaris. De huidige normen zijn volgens minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën ‘te krap’.

Sparen

Maar Jansen houdt zijn hart vast voor deze maatregel. “Waarom laten we die mensen niet eerst een jaar sparen, net als iedereen?” Hij spreekt van een “klassenhypotheek”, waarbij de regels niet voor iedereen hetzelfde zijn.

Makkelijker hypotheek voor starters


makkelijker hypotheek voor starters
De ministers Dijsselbloem (Financiën) en Blok (Wonen) gaan de regels voor hypotheken versoepelen. Wie in de toekomst zicht heeft op een hoger inkomen, mag komend jaar meer lenen.

Woningmarkt

Vrijdag heeft de ministerraad zich over dit voorstel gebogen. Het voorstel zal starters helpen bij het kopen van een woning. Het kabinet broedt echter op een reeks maatregelen om de woningmarkt weer overeind te trekken.

Hypotheek omzetten kan tot april 2013hypotheek oversluiten
Woningbezitters die hun bestaande (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek om willen zetten naar een beleggingshypotheek of een bankspaarhypitheek, kunnen dat doen tot 1 april 2013.

Wetsvoorstel

Minister Blok heeft dit vrijdag aan de Eerste Kamer laten weten en geeft daarmee antwoord op vragen die gesteld zijn bij de behandeling van het Wetsvoorstel Herziening fiscale behandeling eigen woning.

Overgangstermijn

Door deze mogelijkheid wordt de overgangstermijn voor deze groep mensen gelijk met die voor mensen die een niet aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering om willen zetten in een vrijgesteld beleggings- of bankspaarproduct.
Wanneer deze overgangstermijn er niet zou zijn, zouden dergelijke producten – gekoppeld aan een hypotheek – na 31 december worden belast.